SƠ ĐỒ MẶT BẰNG

SƠ ĐỒ MẶT BẰNG PLATINUM RESIDENCES SỐ 6 NGUYỄN CÔNG HOAN

Sơ đồ mặt bằng chung cư Platinum - Số 6 Nguyễn Công Hoan

Sơ đồ mặt bằng chung cư Platinum – Số 6 Nguyễn Công Hoan

Căn 01 và số 10 được thiết kế với diện tích 112,92m2 ban công hướng Bắc ( 2 Phòng ngủ )

Căn 01 và số 10 được thiết kế với diện tích 112,92m2 ban công hướng Bắc ( 2 Phòng ngủ )

 Căn 02 và căn số 09 thiết kế diện tích 128,56m2 ban công hướng Đông + Bắc ( căn góc 3 Phòng ngủ)

Căn 02 và căn số 09 thiết kế diện tích 128,56m2 ban công hướng Đông + Bắc ( căn góc 3 Phòng ngủ)

Căn 03 và số 08 thiết kế diện tích 107,61m2 ban công hướng Đông và hướng Tây ( 2 Phòng ngủ)

Căn 03 và số 08 thiết kế diện tích 107,61m2 ban công hướng Đông và hướng Tây ( 2 Phòng ngủ)

Căn 04 và căn số 07 thiết kế diện tích 117,51m2 ban công hướng Đông + Nam ( căn góc 3 Phòng ngủ)

Căn 04 và căn số 07 thiết kế diện tích 117,51m2 ban công hướng Đông + Nam ( căn góc 3 Phòng ngủ)

Căn 05 và căn số 06 thiết kế diện tích 108,64m2 ban công hướng Nam ( 2 Phòng ngủ)

Căn 05 và căn số 06 thiết kế diện tích 108,64m2 ban công hướng Nam ( 2 Phòng ngủ)

Dưới đây là một số hình ảnh căn hộ mẫu chung cư Platinum Residences

Hình ảnh căn hộ mẫu toà nhà Platinum

Hình ảnh căn hộ mẫu toà nhà Platinum